Zalety konfiguracji kaskadowej

THISION® L ECO

Gdzie najczęściej stosuje się układ kaskadowy kotłów? W budynkach o wysokich wymaganiach grzewczych, w których jest też konieczna duża elastyczność mocy. W takich warunkach najlepszym rozwiązaniem jest montaż kilku kotłów umieszczonych kaskadowo.

Duża elastyczność mocy

Łączenie kotłów w kaskady daje szeroki zakres wymaganej mocy cieplnej. Jest to istotne ze względu na zmieniająca się temperaturę powietrza na zewnątrz. Kaskady zdają egzamin szczególnie w takich budynkach, jak hotele, gdzie często zmienia się chwilowe zapotrzebowanie na ciepło. W momencie, gdy nie wszystkie pokoje są wykorzystywane, część kotłów zostanie wyłączona.

Wygoda instalacji

W kaskadzie możliwy jest montaż od 8 do 16 kotłów, w zależności od zastosowanego modelu oraz zaleceń producenta. Kotły kondensacyjne, takie jak TRIGON® XL , TRIGON® XXL czy THISION® L ECO firmy ELCO, które można konfigurować w kaskadach, mają budowę modułową, więc są łatwiejsze do transportu, wnoszenia na wysokie kondygnacje, demontażu i montażu. Dzięki temu logistyka wyposażania kotłowni jest łatwiejsza.

Poza tym dzięki temu, że instaluje się mniejsze, a tym samym lżejsze kotły, można wieszać je na ścianach pomieszczenia lub na wolno stojących stelażach. Kotły kondensacyjne w kaskadzie ustawia się najczęściej w szeregu – jeden obok drugiego, ale także kątowo, wykorzystując narożnik w kotłowni lub blokowo, czyli plecami urządzeń do siebie. Co jest bardzo ważne dla inwestorów, jeżeli w przyszłości zajdzie taka potrzeba, to kaskadę można rozbudować o kolejne kotły, by zadbać o komfort cieplny w budynku.

Wymiary kotłowni

Mimo, że instalacja grzewcza będzie miała bardzo dużą moc, to na kotłownię nie trzeba przeznaczać obszernego pomieszczenia. Kotły kondensacyjne nie pobierają powietrza do spalania z kotłowni. Jaka więc powinna być powierzchnia kotłowni? Według rozporządzenia „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” kubaturę kotłowni o mocy od 60 do 2000 kW lub większej określa się „indywidualnie, przy uwzględnieniu warunków technicznych i technologicznych, a także wymagań eksploatacyjnych”. Nie ma więc w tym wypadku ograniczeń wynikających ze wskaźnika maksymalnego obciążenia cieplnego 4650 W/m3, który obowiązuje przy kotłach z otwartą komorą spalania.

System regulacji 

Kotły zainstalowane w kaskadzie mają indywidualne regulatory, natomiast konieczna jest też jednostka nadrzędna - regulator kaskadowy. Takie regulatory są zabudowane w kotłach ELCO.

ELCO stosuje regulatory Siemens, w oparciu o które można zbudować sterowanie każdej kotłowni, włącznie z obsługą BMS (System Inteligentnego Zarządzania Budynkiem) oraz regulacją zdalną poprzez Internet. Sterownik kaskadowy tak steruje systemem, by jak najwięcej jednostek pracowało przy obciążeniu częściowym, co daje bardzo wysoką sprawność całej instalacji.

Regulator kaskadowy dostosowuje także prace poszczególnych kotłów do temperatury na zewnątrz oraz do chwilowego zapotrzebowania na moc cieplną w budynku.

Wszystkie kotły oferowane przez ELCO można łączyć w kaskady

Jeśli jednak potrzebna jest wyjątkowo duża moc cieplna, to polecamy kotły TRIGON® XXL, dzięki którym można osiągnąć łączną moc systemu grzewczego nawet 32 MW! W systemie kaskadowym do kotłowni o mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło zdadzą egzamin takie modele, jak THISION® L ECO. To jeden z najlepszych kotłów w swojej klasie, który może pracować w najtrudniejszych warunkach. W kaskady łączy się do 8 kotłów THISION® L ECO, co daje łączną moc do 1100 kW. THISION® L ECO osiągają sprawności do 110% i zapewniają wyjątkowo niskie zużycie energii, dzięki wbudowanej pompie z elektroniczną modulacją oraz zaawansowanemu systemowi zarządzania energią.

Wszystkie prawa zastrzeżone.