Jakie kotły gazowe można stosować w kotłowniach na dachach?

Model ELCO TRIGON XXL

TRIGON XXL w kotłowni na najwyższej kondygnacji

Na najwyższych kondygnacjach budynków lub na dachach instaluje się kotły o niskiej zawartości wody, ze względu na to, by nie obciążać stropów, oraz najlepiej o budowie modułowej, co znacznie ułatwia transport i montaż w trudno dostępnych miejscach.

Instalując kotłownię z kotłami gazowymi, należy brać pod uwagę Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Chodzi o Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 (z późniejszymi zmianami). Między innymi określona jest kubatura pomieszczeń z kotłami na paliwa gazowe. Zgodnie z tym kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż 8 m3 w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń, oraz 6,5 m3 przy kotłach gazowych z zamkniętą komorą spalania.

Jeżeli wydzielamy pomieszczenia na kotłownię o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW to:

  • Pomieszczenie powinno być przeznaczone wyłącznie do instalowania kotłów gazowych wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  • W nowo projektowanych budynkach o wysokości do czterech kondygnacji nadziemnych włącznie, kotłownie mogą być lokalizowane na kondygnacji najwyższej lub najniższej nadziemnej.
  • Jeżeli budynek ma więcej niż cztery kondygnacje nadziemne, to ze względów bezpieczeństwa kotłownię należy lokalizować na najwyższej kondygnacji. Najlepiej jeśli jest to nadbudówka na dachu.
  • Pomieszczenie kotłowni powinno mieć co najmniej jedną ścianę zewnętrzną.
  • Wysokość pomieszczenia kotłowni musi wynosić minimum 2,5 m.

Do instalowania w kotłowniach na najwyższej kondygnacji lub na dachu budynku polecamy kotły TRIGON® XXL firmy ELCO. Jest w nich zastosowana technologia niskiej zawartości wody, dzięki czemu mają kompaktowe wymiary i małą wagę. Montując te modele kaskadowo, po kilka w jednej kotłowni, nie trzeba obawiać się konieczności wzmacniania stropu.

Mają wysoką wydajność, małą wagę, kompaktowe wymiary, a przy tym niską emisję NOx. Jedno urządzenie osiąga moc do 1895 kW.

Stosunek mocy do wagi w przypadku kotłów TRIGON XXL firmy ELCO wynosi 0,98 kW/kg. W konwencjonalnych kotłach podobna moc jest osiągana przy dwa razy większej wadze i niższej wydajności średnio o 14 kW na 1 m2 powierzchni (nie wliczając miejsca potrzebnego na palnik).

Uwaga! Jeżeli montuje się kilka kotłów w jednym pomieszczeniu, to zgodnie z PN-B-02431-1:1999:

  • odległość między ścianą, w której są umieszczone otwory wentylacji nawiewnej a palnikami kotłów nie może być mniejsza niż 1,5 m
  • odległość między kotłami nie może być mniejsza niż 0,5 m (dopuszczone jest odstępstwo od tej wartości pod warunkiem stosowania rozwiązań kompaktowych)
  • kotłów nie należy ze sobą zestawiać.
Wszystkie prawa zastrzeżone.