Hodowla Roślin Danko

Rodzaj obiektu: Produkcja nasienna.

Typ budynku: kilka budynków wolnostojących pod nadzorem konserwatora zabytków.

Zastosowane rozwiązanie: dwie kotłownie - jedna o mocy 70kW składająca się z kotła Thision L Eco 70 wraz z pełnym systemowym sterowania, druga 200kW – kaskada dwóch kotłów Thision L Eco 100.

Korzyści dla klienta

  • obniżenie kosztów użytkowania
  • wysoka sprawność
  • elastyczność mocy
  • poziom odpowiedzialności gwarancyjnej
Wszystkie prawa zastrzeżone.