Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku

Typ budynku: szkoła

Zastosowane rozwiązanie: Thision L Eco 100 i Thision L Eco 70

W ramach programu UE podniesienia efektywności budynków użyteczności publicznej w gminie Lesko zmodernizowano Gimnazjum im. Marszałka Piłsudskiego w Lesku. Jednym z elementów modernizacji była wymiana systemu grzewczego na bardziej efektywny. Zdecydowano się na zastąpienie wcześniej pracujących kotłów, kaskadą czterech kotłów kondensacyjnych Thision L Eco o łącznej mocy grzewczej 170kw.

Korzyści dla klienta

  • wysoka sprawność
  • elastyczność mocy
  • poziom odpowiedzialności gwarancyjnej
Wszystkie prawa zastrzeżone.